Zālienu vertikulēšana

Vertikulēšana tiek veikta ar speciālu iekārtu zāliena velēnu sagraizot vertikāli, dziļumā līdz pat 4cm. Vertikulēšana atbrīvo zāliena zelmeni no tajā uzkrātajiem atkritumiem – zāliena pļaujas atlikumi, lapas, skujas, sūnas un citi atkritumi, kas sablīvēti uzkrājušies augsnes virskārtā. Minētie apstākļi nelabvēlīgi ietekmē veselīga un skaista zāliena attīstību, jo atkritumu sablīvējumi kavē skābekļa un barības vielu nokļūšanu zāliena sakņu sistēmai. Rezultātā zāliens var novājināties, tas ir uzņēmīgāks slimībām, tiek kavēta zāliena augšana un var būt nopietns iemesls zāliena sliktam izskatam. Vertikulēšana arī izretina zāliena augus, izņem sūnu un daļu nezāles, kas rada apstākļus jauna zāliena ataugšanai.

Atkarībā no zāliena stāvokļa, vertikulēšana būtu jāveic divas reizes sezonā. Pavasari un rudenī. Noteikti ieteicams vertikulēšanu veikt vismaz pavasarī, sākoties veģetācijai. Īpaši svarīgi tas ir pēc ziemas, kad gan sniega, gan zāliena atkritumu sablīvējumi ir atstājuši savu ietekmi uz zāliena attīstību. Rudenī vertikulēšana būtu jāveic savlaicīgi, lai zāliens spētu atjaunoties un iegūt spēku līdz salnām. Vertikulēts zāliens nesalīdzināmi ātrāk atjauno dekoratīvo izskatu. Ar vertikulēšanu iespējams atjaunot vecus, nekoptus zālienus, kā arī iespējams regulēt zāliena zelmeņa blīvumu, ja tas ir par biezu.

Pēc vertikulēšanas izveidojas vecās kūlas un citu zāliena atkritumu daļu slānis. Viss liekais, kas izņemts no zāliena velēnas, ir jāsavāc.

Pēc zāliena vertikulācijas, atkarībā no tā stāvokļa var veikt zāliena piesēšanu, kas nodrošinās kvalitatīva un skaista zāliena izskatu.

Pēc vertikulēšanas, būtu vēlams veikt arī zāliena mēslošanu.

Veicot vertikulēšanu, piesēšanu un mēslošanu, zāliens īsā laika posmā atjaunosies un iegūs veselīgu skaistu skatu, kas priecēs Jūsu acis. 

Pirms vertikulēšanas obligāti jāņem vērā zālienā un dārzā esošo komunikāciju tīkls (automātiskās laistīšanas sistēmas, elektrokabeļi u.c.), tos īpaši atzīmējot. Ja šis fakts par komunikāciju tīklu pirms vertikulēšanas ir piemirsts, pastāv risks gan par laistīšanas sistēmu , elektrokabeļu bojājumiem, kā arī tās var sabojāt tehniku ar kuru tiek veikta vertikulācija. Tāpat, būtu jāņem vērā, ka pēc vertikulācijas būtu ieteicams veikt zāliena mēslošanu.